เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนข้างหอสมุด กส ถ 46-015 ชุมชนดอนปอแดง หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเวียงเพิ่ม2 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 228
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนหน้าวัดอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนผดุงรักษ์ 2 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนไปบ้านยางน้อย บ้านค้อ กส ถ 46-073 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนประชาอุทิศ ชุมชนโคกใหญ่ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนชัยเจริญ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๖๔๐ เมตร หรืิพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนบัวหลวง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๖๘๐ เมตร หรืิพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวด poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีตถนนทับทิมลำใย จำนวน ๓ ตอน พื้นผิวจราจรทั้งหมด ๔,๔๓๒ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังโรงพยาบาล กว้าง ๔ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างสถานีวิทยุ จำนวน ๒ ตอน พื้นที่ผิวจราจรทั้งหมด ๑,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ชุมชนยางน้อยหมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องการประกวดก่อสร้างโตรงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กฝาเหล็ก ถนนราษฏร์บำรุง รหัสสายทาง กส.ถ.46-028 ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ๖ รหัสสายทาง กส.๔๖-๐๗๒ ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ ๖ ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ ๑๐ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด ผิวจราจร ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๕๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกาอสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนรอบหนองหมาจอก กส.ถ.๔๖-๐๓๕ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเม้นต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนรอบหนองหมาจอก กส.ถ.๔๖-๐๓๕ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120
21 - 40 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6