เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
วัันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯออกสอบเคสผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยได้รับการจัดสรร... [29 มีนาคม 2566]
วันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [22 มีนาคม 2566]
ภารกิจกองคลังเทศบาลตำบลยางตลาด [21 มีนาคม 2566]
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผอ.กอง ทุกกอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ณ ห้องประชุมกอง สาธารณสุขฯ เทศบาลยางตลาด [21 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
เทศบาลตำบลยางตลาด

สถิติ sitemap
วันนี้ 4964
เดือนนี้30,892
ทั้งหมด197,195


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
28/03/2566
28/03/2566
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอย
ตบ.
28/03/2566
28/03/2566
การตรวจสอบการใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
28/03/2566
28/03/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กสธ.
27/03/2566
28/03/2566
ปัญหาอุปสรรคหลังการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กพส.
28/03/2566
28/03/2566
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
27/03/2566
28/03/2566
ขอแจ้งข้อปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาของ นายบุญมี สุระโคตร
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ