messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

บริการข้อมูล
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567[24 พฤษภาคม 2567]
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจช่วงบ่ายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตัดหญ้าเกาะกลางถนนถีนานนท์จากหน้าร้านเทคนิคไปถึงหน้าอำเภอยางตลาด...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางตลาด นำโดย นายชัยเวศ เกษรรัตร นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้ิอมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล พี่น้องประชาชนชาวยางตลาด...[23 พฤษภาคม 2567]
วันที่่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมแและเจ้าหน้าที่ๆที่ได้รับมอบหมายออกปฏิบัติหน้าที่ เลือกตั้งกรรมการชุมชน...[21 พฤษภาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : pageview28

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
เทศบาลตำบลยางตลาด
E-mail
เทศบาลตำบลยางตลาด

สถิติ sitemap
วันนี้ 164
เดือนนี้4,328
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)89,930
ทั้งหมด 280,000


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ