เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
photo การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file การมีส่วนร่วม "ประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การมีส่วนร่วม "การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file การมีส่วนร่วม "โครงการ แข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ช่องทางการรับฟังความคืดเห็น poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1