เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองช่าง
นายชัชวาลย์ ประนัดทา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-7390315
นายสุริยา ภูจีวร
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นางวชิรญาณ์ ภูสายเมือง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายแดง ภูนาคพันธ์
คนสวน
นายมนัสพงษ์ กุลทลทัศน์
พนักงานขับรถ
นายทินกร อาจเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววิมลพร ดลรัตน์
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นางสาวปัชรียา อาทิตย์ตั้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ