เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา เขต 2
นายสุรชาติ ดลอารมย์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสำราญ ภูอ่าว
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายขวัญใจ ภูกาสอน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 092-1474993
นายนพพร ดีจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 080-0670765
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-5541355
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2344294