messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา เขต 2
นายขวัญใจ ภูกาสอน
เลขานุการสภา
โทร : 092-1474993
นายสุรชาติ ดลอารมย์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 085-7488494
นายสำราญ ภูอ่าว
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-3492955
นายทองสุข ภูเด่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 093-5541355
นายบุญเหลือ ภูพิพัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 086-2344294
นายณภัทร เกสรธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล