เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
photo ประชาสัมพันธ์งานวางท่อประปาในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file โครงการ “นายอำเภอพาเข้าวัด ปันบุญ” อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file แผนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง สรุปผลการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รับสมัครนีกกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการกีฬาฟุตซอล ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กรมทางหลวง เรื่อง การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 139 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7