messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แจ้งความประสงค์เข้าร่วมเป็นกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.ภาคบ่าย (ภาคสมทบ) ปีการศึกษา ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
สนง.กกต.จว.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวน ประชาชนและผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็น สว. ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ "การเลือก สว.พ.ศ.2567" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทศพร โรงเเรมริมปาว อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แบบเสนอขอความเห็นชอบปรับปรุง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ ๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขยายกำหนดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
แนวปฏิบัติในการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๑๓) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางตลาด (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 213 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11