เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
photo ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลด เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลังกำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : กุณฑิกา | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลยางตลาด
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : กุณฑิกา | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file รายงานการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : วัชรพงษ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
find_in_page ประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
photo ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2566 | โดย : อุษา | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๒ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้งกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสัชียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
1 - 20 (ทั้งหมด 170 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9