messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box คณะผู้บริหาร
นายชัยเวศ เกษรรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 094-2940946
นายแดนไทย โคตรยอด
รองนายกเทศมนตรี ตำบลยางตลาด
โทร : 087-9534116
นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา
รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 089-2797254
นายอรรถวัฒน์ มณีพันธ์
เลขานุการ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด
โทร : 063-7184999
นายสุรชัย ระวิโชติ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 0981613310