เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา เขต 1
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายศราวุธ ศีลพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นางสาวดวงใจ จันทริมา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 084-95426146
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318