messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box สมาชิกสภา เขต 1
นายศราวุธ ศีลพันธ์
ประธานสภาเทศบาล
โทร : 081-2958023
นางสาวดวงใจ จันทริมา
รองประธานสภา
โทร : 084-95426146
นายขวัญใจ ภูกาสอน
เลขานุการสภา
โทร : 0921471993
นายอัมรินทร์ แฝงจันดา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4210523
นายนิยม วีระจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 098-1280898
นายวัชรพงษ์ นาสมตึก
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 089-4196334
นายพงศ์วริศ ทองเสน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 063-4109318