messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 49
19 รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 30
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม -กันยายน 2564) กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 198
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (กองวิชาการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 231
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 226
แผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 243
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 (กองวิชาการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 243
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2563 | เปิดอ่าน : 208
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 215
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปรังปรุงถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 202
ปรกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 162
ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรัตนศรี ๒ ชุมชนยางน้อยหมู่ที่ ๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 210
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 214
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖o poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2559 | เปิดอ่าน : 207
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1