messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสมัย สุริสาร
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 089-7151859
นายธราวุธ ภูถาวร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ กึกก้อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบุญพร้อม กุลชะโมรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
นายศิริชัย ภูคงคา
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวพรพิมล เกตุคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ