เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วัันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมฯออกสอบเคสผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อขอรับความช่วยเหลือโดยได้รับการจัดสรร... [29 มีนาคม 2566]
วันอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566 [22 มีนาคม 2566]
ภารกิจกองคลังเทศบาลตำบลยางตลาด [21 มีนาคม 2566]
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย ผอ.กอง ทุกกอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ ณ ห้องประชุมกอง สาธารณสุขฯ เทศบาลยางตลาด [21 มีนาคม 2566]
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอรรถวัฒน์ มณีพันธุ์ ประธานกองทุนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผอ.กองสวัสดิการ/เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการฯ ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด [21 มีนาคม 2566]
ภารกิจงานกองคลัง เทศบาลตำบลยางตลาด [20 มีนาคม 2566]
งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล โดยการบริหารงานของนายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด จัดเจ้าหน้าตรวจสอบดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัย [20 มีนาคม 2566]
งานเทศกิจ เทศบาลตำบลยางตลาดเข้าเวรจัดระเบียบการจำหน่วยสินค้าและดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลเป็นประจำทุกวัน [20 มีนาคม 2566]
ภาระกิจการปฏิบัติงานกองคลัง เทศบาลตำบลยางตลาด [17 มีนาคม 2566]
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล ร่วมกับ ประธานสภาเทศบาล รองปลัด ผอ.กอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมประชุมกลั่นกองแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลยางตลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล [13 มีนาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 1 - 10 (ทั้งหมด 447 รายการ)