messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย นายแดนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรี นายศราวุธ ศีลพันธ์ ประธานสภาเทศบาล น.ส. วิไล ปากเมย...[12 มิถุนายน 2567]
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้ จนท.กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นภายในอาคารตลาดสด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ใช้บริการ[11 มิถุนายน 2567]
ข่าวประชาสัมพันธ์[8 มิถุนายน 2567]
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567[5 มิถุนายน 2567]
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้ ส.อ.ปิยะวัศว์ มณีวัลย์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศกิจให้คำแนะนำแจ้งผู้ประกอบการ จัดเก็บทำความสะอาดซากรถยนต์...[5 มิถุนายน 2567]
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดมอบหมายภารกิจต่อเนื่องให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ออกตัดหญ้าเกาะกลางถนนถีนานนท์เพื่อความสะอาดสวยงามแก่ผู้ที่สัญจรไปมา[5 มิถุนายน 2567]
เทศบาลตำบลยางตลาด ขอเชิญชวน ผู้บริหาร สมาชิก อปท.พนักงาน ร่วมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์[5 มิถุนายน 2567]
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วม กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอยางตลาด[3 มิถุนายน 2567]
วันที่่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจใ้ห้คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ สังกัดเทศบาลตำบลยางตลาด ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยกิจกรรมจักยานขาไถ[31 พฤษภาคม 2567]
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกัน โดยการกำกับดูแลของ นายสมัย สุริสาร ผอ.กองสาธารณสุข...[29 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 1 - 10 (ทั้งหมด 732 รายการ)