เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลยางตลาดโดยการบริหารงานของท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขโดยการกับกำดูแลของผู้อำนวยการกองสาธารณสุขออกตัดตกแต่ง และตัดหญ้า... [1 กรกฎาคม 2565]
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลยางตาด โดยการบริหารของท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยการกำกับดูแลของท่านรองแดนไทย โคตรยอด... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลยางตาด โดยการบริหารของท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง โดยการกำกับดูแลของท่านรองแดนไทย โคตรยอด... [30 มิถุนายน 2565]
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายให้ท่านแดนไทย โครตยอด รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล... [27 มิถุนายน 2565]
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ท่านชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ท่านแดนไทย โครตยอด รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประนอมข้อพิพาทระดับชุมชน ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด [24 มิถุนายน 2565]
การสนับสนุนให้ช่วยเหลือครัวเรือนที่อยู่ในกลุ่มครัวเรือนยากจน มอบถุงยังชีพ [23 มิถุนายน 2565]
ขุดลอกร่องระบายน้ำ [22 มิถุนายน 2565]
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลตำบลยางตลาด [21 มิถุนายน 2565]
ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [15 มิถุนายน 2565]
ประชุมโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2565 [15 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 - 10 (ทั้งหมด 265 รายการ)