เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด ออกตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกลางโคกค้อ เพื่อดูแลความปลอดภัย [25 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล ยางตลาด มอบหมายให้ นายแดนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล /ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม... [22 พฤศจิกายน 2565]
วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาดพร้อมด้วย ส.ต.อ. ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายธวัชชัย รอดงาม... [18 พฤศจิกายน 2565]
วัน ศุกร์ ดี ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย ส.ต.อ. ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด [18 พฤศจิกายน 2565]
นนี้ทีมซ่อมบำรุงเฉพาะกิจ ได้ออกซ่อมถนนชำรุดที่บ้านยางน้อย ม.6 จำนวน 5 จุด (40 ถุง) เรียบร้อยแล้วครับ [17 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล มอบหมายภารกิจให้เจ้าที่กองสวัสดิการออกสำรวจเด็กในครอบครัวยากจน ชุมชนบ้านค้อ หมู่ ๓ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่... [17 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาลมอบหมายภารกิจให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจและดูแลความปลอดภัยให้กับ ศผด.วัดกลางโคกค้อ [16 พฤศจิกายน 2565]
วันนี้กองสวัสดิการสังคมออกสำรวจเด็กในครอบครัวยากจนขอรับการช่วยเหลือจาก พมจ.กส. ครับ [16 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล... [16 พฤศจิกายน 2565]
ภารกิจงาน กองคลังเทศบาลตำบลยางตลาด ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [15 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1 - 10 (ทั้งหมด 379 รายการ)