เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้ นายบุญฤทธิ์ อ่อนพรรณา รองนายกฯ ที่ปรึกษานายก รองปลัดเทศบาล... [27 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้ นายสมัย สุริสาร ผอ.กองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามการจัดทำถังขยะเปียกและติดตามการจัดตั้งธนาคารขยะ... [27 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางตลาด โดยการบริหารงานของ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาล... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางตลาด โดยการบริหารงานของ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”... [22 กุมภาพันธ์ 2567]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางตลาด [21 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด มอบหมายภารกิจให้ นายแดนไทย โคตรยอด รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ... [15 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายแดนไทย โครตยอด รองนายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด พร้อมด้วย ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาลตำบลยางตลาด กล่าวพบปะนักเรียนโรงเรียนปริญชีวิต เปิดเทอมวันแรก ณ หอประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด [14 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายชัยเวศ เกษรรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด ลงพื้นให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ และ เจ้าหน้าที่งานป้องกันล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (เวลา ๑๐.๐๐ น. ) ร้อยตำรวจเอกมนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบยางตลาด... [13 กุมภาพันธ์ 2567]
เทศบาลตำบลยางตลาดงดรับของขวัญ [8 กุมภาพันธ์ 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 1 - 10 (ทั้งหมด 664 รายการ)