messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box กองการศึกษา
นางภรณ์ชนก นิตยลัภย์นิภาทร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 081-5515301
นางรัญจวน จันทรสมบัติ
ครูชำนาญการ
นางอมรรัตน์ ภูเพ็งใจ
ครูชำนาญการ
นางอุไรรัตน์ วิเศษชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
นางนกแก้ว กองเพชร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ นิสังกาศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางอุทุมพร ภูเฉลียว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางประภัสสร นวนโสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ