เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน - มิถุนายน 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file รายงานรายจ่ายตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 9/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file สรุปรายจ่าย (1 ต.ค. 63 - 31 มีนาคม 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file รายงานรายรับ เทศบาลตำบลยางตลาด ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ปรกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ไตรมาส 3 ประจำ (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file ปรกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ไตรมาส 2 ประจำ (เดือนมกราคม - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แผนการใช้เงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1