เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกาอสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางดินซีเมนต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนรอบหนองหมาจอก กส.ถ.๔๖-๐๓๕ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
photo ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตชั้นพื้นทางดินซีเม้นต์ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ สายทางถนนรอบหนองหมาจอก กส.ถ.๔๖-๐๓๕ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้น poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางถนนข้างสนามกอล์ฟ ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file เอกสารประกาวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
photo ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 , ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
photo ประกวดราาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
photo ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.และกำแพง คสล.ถนนจ่ายชาย ถนนยิ่งยง(หนองซองแมว) ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 1 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 1 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file หนังสือ แบบรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file การซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตามประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประกาศแผ่นพับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
41 - 60 (ทั้งหมด 108 รายการ) 1 2 3 4 5 6