เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกวดราคาจ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ 1 , ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสุขาภิบาล ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo ประกวดราาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก หมู่ที่ 10 ชุมชนดงบ่อเหนือ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
photo ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
photo ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก คสล.และกำแพง คสล.ถนนจ่ายชาย ถนนยิ่งยง(หนองซองแมว) ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 1 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 2 ชุมชนยางน้อย หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรัตนศรี 1 ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file หนังสือ แบบรายงานผลการดำเนินการเผยแพร่เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file กำหนดวัน เวลา สถานที่ เงื่อนไขการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file การซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ตามประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file ประกาศแผ่นพับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
insert_drive_file ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัติเฉพาะรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู๋ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
41 - 60 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6