เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔ โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๗/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๖/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๕/๒๕๕๘ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๔/๒๕๕๘ ประกาศราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาดหมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จากลำรางหนองหมาจอก - ห้วยเขายอด ชุมชนดงบ่อเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file แบบบันทึกรับรองเอกสารสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศสอบราคาโครงการเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ (๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file ประกาศผลการพิจารณาจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด (๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file รายงานจำนวนผู้ซื้อแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศเทศบาลเรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ ๑/๒๕๕๘ การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ ๑/๒๕๕๘ การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
81 - 100 (ทั้งหมด 102 รายการ) 1 2 3 4 5 6