ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก กส.ถ.๔๖-๐๒๕ จากสายถนนพวงประสิทธิ์ ถึง ทล.๑๒ ชุมชนดงบ่อเหนือ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จะงหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-biddimg)

ชื่อไฟล์ : WLaWNGEMon124814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้