messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานจำนวนผู้ซื้อแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเทศบาลเรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ ๑/๒๕๕๘ การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
เอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ ๑/๒๕๕๘ การสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาดหมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2557 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
101 - 109 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6