เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดระเบียบร้านค้าในที่สาธารณะ (หลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
photo ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดระเบียบร้านค้าในที่สาธารณะ (หลังบ้านพักนายอำเภอยางตลาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
photo ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรข้างถนนอรทัย ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีประเสริฐ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนสมจิตร ถนนหน้าวัด ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนพุทธมงคล ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกไชยเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กข้างถนนผดุงรักษ์ ถนนอาจณรงค์ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบาย คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรข้างถนนอรทัย ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลตำบลยางตลาด ชุมชนยางตลาด หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาดหมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ ๔ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
61 - 80 (ทั้งหมด 103 รายการ) 1 2 3 4 5 6