messager
 
เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผ่นพับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายคุณสมบัติเฉพาะรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
ประกาศ เทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู๋ที่ ๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเวียงเพิ่ม ๑ ชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 154
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยาตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางตลาด จำนวน ๑ หลัง ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
โครงการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรัตนศรี ๒ ถนนพรพระศิวะ ชุมชนยางตลาด หมู่ที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดระเบียบร้านค้าในที่สาธารณะ (หลังอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลยางตลาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประมูลจ้างเหมาจัดระเบียบร้านค้าในที่สาธารณะ (หลังบ้านพักนายอำเภอยางตลาด) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล.ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรข้างถนนอรทัย ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีประเสริฐ ชุมชนดงบ่อใต้ หมู่ที่ 19 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนสมจิตร ถนนหน้าวัด ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร ข้างถนนพุทธมงคล ชุมชนอร่ามมงคล หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแยกไชยเจริญ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กข้างถนนผดุงรักษ์ ถนนอาจณรงค์ ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบาย คสล. บ่อพัก คสล. ฝาเหล็กพร้อมขยายผิวจราจรข้างถนนอรทัย ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในชุมชนขวัญเมือง หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
61 - 80 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6