ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก คสล.ฝาเหล็ก ถนนมาลี ชุมชนโคกน้อย หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)

ชื่อไฟล์ : Hd9TBgCFri41535.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้