ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง