ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่งานประเพณีบุญบั้งไฟตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง