ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง