ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง