ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง