ชื่อเรื่อง : จ้างเหมา เครื่องเสียง เต็นท์ ป้ายเวที (โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง