ชื่อเรื่อง : จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน หมอลำ นำเสนอประวัติความเป็นมาของประเพณีวันลอยกระทงพร้อมเวที ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง