ชื่อเรื่อง : จ้างเหมามหรสพการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน หมอลำ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง