ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ประดับไฟบริเวณงานพร้อมงานแสดงพลุ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง