ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.และชุดกันฝน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง