ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าประดับและจัดซื้อธงตามโครงการจัดงานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ๑๒ สิงหา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง