ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง