ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (รองเท้าบูทและถุงมือหนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง