ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างกาอสร้างผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนข้างวัด ถนนมิยาซาวา รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.46-023,023,46-017 ชุมชนบ้านค้อ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 919 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,676 ตารางเมตร เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : vIWTxYYThu41756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้