ชื่อเรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลยางตลาด เรื่อง ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

ชื่อไฟล์ : 8rAWqXDWed12927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้