เทศบาลตำบลยางตลาด call ข้อมูลการติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบล
ยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ส.ต.อ.ภูวดล ภูอาภรณ์ ปลัดเทศบาล ร่วมกับ ประธานสภาเทศบาล รองปลัด ผอ.กอง เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมประชุมกลั่นกองแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลยางตลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ผู้โพส : admin